ความรู้สึกของคุณกิฟท์ ที่ประทับใจ Sodent ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบคุณหมอ