สาขามหาจักรพรรดิ์

เลขที่ 5/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 099-159-6553

เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น.

การเดินทาง ตั้งอยู่บนถนนมหาจักรพรรดิ์ ด้านตรงข้ามหลังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฝั่งเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฉะเชิงเทรา ใกล้กับร้านเปิ้ล ปริ้นท์งาน

Google Map https://goo.gl/maps/of4eqsBADnJgr2B87