June 13, 2022

ทันตแพทย์หญิงวิชาดา แดงกุลวานิช (หมอแป๋ม)

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
 

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

ความน่ารัก ใจดี และใบหน้าที่อ่อนกว่าวัย สมมงตำแหน่ง ’หมอเด็ก’เด็ก ๆ จะยื้มได้ถ้าได้รับการดูแลจากคุณหมอแป๋มของเรา