June 13, 2022

ทันตแพทย์ภัคนันท์ วิไล (หมอโบ๊ต)

ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral & Maxillofacial Surgery)
 

ฟันคุด ที่หลายคนหนักใจ ก็กลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว เมื่อถึงมือคุณหมอผู้มากประสบการณ์