สาขาบูรพาซิตี้

เลขที่ 48/7 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 099-159-6553

เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น.

การเดินทาง ตั้งอยู่บนถนนหมู่บ้านบูรพา ฝั่งตรงข้ามตลาดบูรพาซิตี้

Google Map https://goo.gl/maps/QnZaqbxRAYnwd2Jd7