สาขาสวนสมเด็จ

  • เลขที่ 36 ถ.สวนสมเด็จ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
  • 099-159-6553
  • info@sodentdental.com

สาขามหาจักรพรรดิ์

  • เลขที่ 5/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
  • 099-159-6553
  • info@sodentdental.com

สาขาบูรพาซิตี้

  • เลขที่ 48/7 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
  • 099-159-6553
  • info@sodentdental.com