June 13, 2022

ทันตแพทย์หญิงขวัญชนก ขจรไชยกุล (หมอขวัญ)

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)
 

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

นอกจากจะรักษาให้หายปวดได้ราวกับมีพลังพิเศษ คุณหมอขวัญยังอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้น่าสนใจราวกับเวทย์มนต์เช่นกัน