เฉพาะทาง : ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry)
คุณหมอเฉพาะทางด้านทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry) ผู้ให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกรายละเอียดของการทำงาน  คุณหมอโอ๊ตฝากบอกว่า แม้ความรัก…ออกแบบไม่ได้ แต่ยิ้มสวยกระชากใจ… ออกแบบได้นะครับผม

X